“Dé partner voor al uw bouwplannen”

“Dé partner voor al uw bouwplannen”

“Dé partner voor al uw bouwplannen”

Onze organisatie

Bouwgroep De Nijs – Soffers kenmerkt zich door een effectieve organisatie met korte lijnen en grote kennis en betrokkenheid van de medewerkers. Hierdoor zijn wij in staat om actief mee te denken in oplossingen en verbeteringen om samen met u te komen tot een zo optimaal mogelijk eindresultaat. Uiteraard streven we ook naar een voor u zo gunstig mogelijke prijs.

Maatschappelijk verantwoord Ondernemen

Tegenwoordig is dit een titel die veel bedrijven zichzelf toe-eigenen. Bouwgroep De Nijs – Soffers gedraagt zich echter al jaren zo. Wij hebben een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit komt tot uiting in de ondersteuning van diverse maatschappelijke doelen in de vorm van sponsoring en/of begeleiding en hulp in welke vorm dan ook. Ook in het personeelsbestand komt dit terug, wij hebben diverse medewerkers in dienst welke gere-integreerd zijn en/of een beperking hebben. Dit wordt als onze sociale taak gezien, die ieder bedrijf zou moeten oppakken. Wij hebben ook een actieve rol in de Stichting Maatschappelijk Opleiden en Detacheren (SMOD).

Opleiden

Opleiding is stevig verankerd binnen ons bedrijf. Zowel voor cao-personeel als voor het uta-personeel worden opleidingen aangeboden binnen het bedrijf. De bouwgroep heeft hiervoor de erkenningen voor BOL leerlingen t/m HBO. Er zijn goede contacten met de regionale opleidingsbedrijven waarmee frequent overleg is over de inhoud en wijze van opleiden. Ook dit zien wij als een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.