“Dé partner voor al uw bouwplannen”

“Dé partner voor al uw bouwplannen”

Maatschappelijk verantwoord Ondernemen

Tegenwoordig is dit een titel die veel bedrijven zichzelf toe-eigenen. Bouwgroep De Nijs – Soffers gedraagt zich echter al jaren zo. Wij hebben een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit komt tot uiting in de ondersteuning van diverse maatschappelijke doelen in de vorm van sponsoring en/of begeleiding en hulp in welke vorm dan ook. Ook in het personeelsbestand komt dit terug, wij hebben diverse medewerkers in dienst welke gere-integreerd zijn en/of een beperking hebben. Dit wordt als onze sociale taak gezien, die ieder bedrijf zou moeten oppakken. Wij hebben ook een actieve rol in de Stichting Maatschappelijk Opleiden en Detacheren (SMOD).

Daarnaast is een project opgestart met behulp van ESF-subsidie waarmee de duurzame inzetbaarheid van de de medewerkers bij Bouwgroep De Nijs wordt bevorderd. Zie onderstaande aankondiging.