Bouwgroep De Nijs - Soffers biedt zekerheid !

Bouwgroep De Nijs - Soffers biedt zekerheid !

Bouwgroep De Nijs - Soffers biedt zekerheid !

Bouwgroep De Nijs - Soffers biedt zekerheid !

Bouwgroep De Nijs-Soffers biedt zekerheid!

De Nijs – Soffers als partner kiezen bij uw bouwproject betekent kiezen voor zekerheid. Wij zullen er alles aan doen om uw project goed en soepel te laten verlopen. Dit heeft te maken met een duidelijke en open communicatie. Maar ook de behaalde certificaten zullen dit waarborgen.

ISO-9001

De ISO-9001 is kwaliteitsmanagementsysteem, waarmee wij onze klanttevredenheid aanzienlijk verhogen. Hiermee toont Bouwgroep De Nijs – Soffers aan, dat we in staat zijn structureel goede producten te leveren. Producten die voldoen aan uw eisen als opdrachtgever. Maar die ook voldoen aan de eisen die wettelijke voorschriften aan de sector opleggen.

Door een effectieve toepassing van dit systeem verbetert onze klanttevredenheid nog verder, doordat de wij hierdoor de focus leggen is op continue verbetering en het voorkomen van teleurstellingen van de opdrachtgever.

Bekijk hier onze scope en beleidsverklaring kwaliteits, milieu en veiligheidssysteem.

ISO-14001

De ISO-14001 norm is een milieumanagementsysteem waarmee Bouwgroep De Nijs – Soffers hun milieuprestaties verbeterd. Hiermee tonen wij aan, dat we in staat zijn om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Tevens wordt hiermee de bescherming van het milieu bevorderd. Uiteraard hechten wij hier erg veel waarde aan.

Bekijk hier onze scope en beleidsverklaring kwaliteits, milieu en veiligheidssysteem.

VCA **

De VCA- checklist bevat eisen voor een Veiligheis-, Gezondheids- en Milieubeheerssysteem voor aannemers. Hiermee tonen wij aan dat een goed functionerend VGM-beheerssysteem hebben ten behoeve van de medewerkers, de medewerkers van onze onderaannemers en derden. Het doel hiervan is het voldoen aan de wet- en regelgeving en het voorkomen van ongevallen, ziekte of letsel door de uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast proberen wij onze processen te verbeteren om de veiligheid te verbeteren.

Bekijk hier onze scope en beleidsverklaring kwaliteits, milieu en veiligheidssysteem.

KOMO

Bouwgroep De Nijs – Soffers beschikt over een volledig geautomatiseerde machinale timmerwerkplaats, welke is gecertificeerd onder Komo. Het Komo certificaat garandeert dat u kunt vertrouwen op de kwaliteit van de door ons gemaakte houten gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren in deze machinale werkplaats. Bovendien voldoen de producten aan alle relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Een bijkomend voordeel is dat er een grote mate van flexibiliteit in zowel plannen als gewenste uitvoering geproduceerd kan worden aangeboden. Op deze wijze kunnen wij volledig aansluiten bij uw wensen.

Bouwend Nederland

Met circa 5000 leden is Bouwend Nederland de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland behartigt de belangen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw- en/of infrasector.

Bouwend Nederland creëert voor bouw- en infrabedrijven de ruimte om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland. Uiteraard zijn we hier al jaren lid van.

Erkend leerbedrijf

Bouwgroep De Nijs – Soffers is al jarenlang een erkend leerbedrijf op alle niveaus. Opleiden, zorg en aandacht voor de jeugd, het overbrengen en behouden van kennis binnen het bedrijf staat hoog in het vaandel. In samenwerking met Bouwradius, Fundeon en het SSPB te Bergen op Zoom leiden wij jaarlijks diverse timmerlieden en metselaars op. Regelmatig worden er stageplaatsen en afstudeer plaatsen aangeboden voor MBO en HBO studenten.

Woningborg-certificaat

Woningborg-garantie biedt u als koper van een nieuwbouwwoning twee vormen van zekerheid:

De afbouwwaarborg
De bouwkundige kwaliteit van de woning wordt door de bouwonderneming gegarandeerd tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen, dragen wij hier zorg voor.

De herstelwaarborg

De bouwkundige kwaliteit van de woning wordt door de bouwonderneming gegarandeerd tot 6 jaar en 3 maanden na de oplevering. Bij bepaalde ernstige technische gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen, dragen wij hier zorg voor.

Bouwgarant

Als sinds jaar en dag is Bouwgroep De Nijs – Soffers aangesloten bij Bouwgarant. Een BouwGarant-aannemer biedt het volgende:

Kwaliteit:

  • De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma’s.De BouwGarant-aannemer heeft aantoonbare ervaring.
  • De BouwGarant-aannemer is op de hoogte van actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaam bouwen.

Heldere afspraken:

  • Van de offerte tot en met de oplevering, met de BouwGarant-aannemer legt u alle afspraken zwart op wit vast. Zo is er geen kans op misverstanden.

Grip op de kosten:

  • Van de BouwGarant-aannemer ontvangt u een offerte met daarin een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en een prijsaanbieding.
  • Als uw wensen wijzigen kan er sprake zijn van meerwerk. Vraag de BouwGarant-aannemer vooraf om een prijsopgave.
  • Met de BouwGarant-aannemer kunt u goede afspraken maken over de betaling. De betalingsregeling van de VerBOUWgarantie wordt hierbij met klem aanbevolen.

Service:

  • De BouwGarant-aannemer beschikt over een klachtenprocedure.

Betrouwbaar:

  • De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste verzekeringen, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en houdt zich aan de wettelijke verplichtingen.
  • VerBOUWgarantie: bij de BouwGarant-aannemer kunt u de VerBOUWgarantie afsluiten. Dit unieke product beschermt u tegen de financiële risico’s van een verbouwing.

Kortom, met een BouwGarant-aannemer haalt u een betrouwbare partner in huis!

Voor meer informatie over BouwGarant, www.bouwgarant.nl

 

Meer Met Minder

Bouwgroep De Nijs – Soffers is een Meer Met Minder aanbieder.

Wij hebben meerdere hiervoor opgeleide medewerkers in dienst. Zij kunnen u informeren over de mogelijkheden die Bouwgroep De Nijs – Soffers u kan bieden voor energiebesparing in en rond uw woning en/of bedrijfspand.

De ruime subsidiemogelijkheden bieden u de kans om, naast een waardevermeerdering en meer comfort in uw woning, de woonlasten te verlagen. Uiteraard kunnen wij u assisteren bij het aanvragen van deze subsidies.

 

PEFC

PEFC is hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Dit keurmerk geeft de zekerheid dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit bos dat duurzaam beheerd wordt. Dat Bouwgroep De Nijs – Soffers mag dit logo mag voeren is hét bewijs dat zij duurzaam omgaan met grondstoffen.